Informacje organizacyjne i mapa

MAPA Dojazd / wejścia / organizacja ruchu itd.


DŹWIĘK W KINIE: pierwsze pokazy będą odbywać się z głośników rozstawionych w różnych miejscach parkingu, jak podczas pierwszych kin samochodowych w USA 

 MIEJSCA: wszystkie miejsca są nienumerowane i decyduje kolejność przybycia na miejsce, przy czym w przypadku samochodów wysokość samochodu może mieć wpływ na wskazanie miejsca na parkingu przez obsługę kina. Dla widzów w strefie kina plenerowego przygotowane będą leżaki i krzesełka. Widownia kina plenerowego dostosowany jest również dla osób niepełnosprawnych. Wstęp i wjazd na teren pokazów będzie możliwy od godz. 20.00. 

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (w skrócie / pełna wersja regulaminu dostępna jest tutaj)

Wszyscy widzowie muszą posiadać maseczki lub przyłbice i są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przez cały czas przebywania na terenie Wydarzenia.

Na wejściach/wjeździe będzie mierzona bezdotykowo temperatura. Osoby z temperaturą równą, lub powyżej 37 stopni nie będą mogły uczestniczyć w pokazach.

W każdym samochodzie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.

Każdy z widzów w trakcie Wydarzenia musi pozostać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu siedzącym. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety lub opuszczenia terenu pokazów.

Bilety będzie można kupić wyłącznie online (opublikujemy komunikat, kiedy ruszy sprzedaż). Nie będzie prowadzona sprzedaż nie miejscu, przed pokazami.

Zasady bezpieczeństwa zostały opracowane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów odnośnie kin plenerowych i samochodowych.